Zorunlu Koltuk Sigortası

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve personelleri, taşımacılık hizmeti sürecinin başlangıcından sonuna kadar ki süre içerisinde, duraklamalar da bunun içine dahil olması ile beraber oluşan her türlü kazalar sonucuna karşı teminatlar dahilindeki sigorta türüdür.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm Zorunlu Koltuk Sigortası tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

Zorunlu Koltuk Sigortası Nedir?

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve personelleri, taşımacılık hizmeti sürecinin başlangıcından sonuna kadar ki süre içerisinde, duraklamalar da bunun içine dahil olması ile beraber oluşan her türlü kazalar sonucuna karşı teminatlar dahilindeki sigorta türüdür.

Zorunlu Koltuk Sigortası Nedir

Zorunlu Koltuk Sigortası şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir.

Poliçedeki Teminat tutarları, otobüsteki yolcu koltuk sayısıyla görevli personel başına belirlenir.

Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları ve sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatları kişilerin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.


Zorunlu Koltuk Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?


Ölüm Teminatı

Sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

Sakatlık Teminatı

Teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı belirlenen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Tedavi Giderleri Teminatı

Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve yatarak tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçe tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağa kadar öder.Doğal ve yapay sabit dişlerde kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez giderleri, tedavi giderleri için belirlenen meblağın azami %30'una kadar tazmin olunur. Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanmaktadır.

Bu branşta hizmet veren 126 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?