Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı sağlık sigortası​ ülkemizde oturma izni almak isteyen ve ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaptırmak zorunda oldukları, sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca yabancı uyruklu kişilerin teminat dahilinde,hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılayan özel sağlık sigortasıdır.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm Yabancı Sağlık Sigortası tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası​ ülkemizde oturma izni almak isteyen ve ikamet tezkeresi başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaptırmak zorunda oldukları, sözleşme çerçevesi 9/2014 sayılı “ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelge” kapsamında belirlenmiş sigorta süresi boyunca yabancı uyruklu kişilerin teminat dahilinde,hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerinin karşılayan özel sağlık sigortasıdır.

Yabancı sağlık sigortası yaptırılma amacı nedir?

11 Nisan 2014 tarihli yabancılar ve uluslararası kanununa göre oturma izni ve ikamet tezkeresi başvurusu esnasında en az 1 yıllık yabancı sağlık sigortası bulunması bir zorunluluktur. Bundan dolayı Türkiye’de oturma izni ve ikamet tezkeresi almak isteyenler, yabancı sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar. Ayrıca ülkemizde çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin de, yabancı sağlık sigortası yaptırmaları gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Evet. Ülkemizde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, okul süresi boyunca her yıl yenilenmek üzere yabancı sağlık sigortası yaptırmak ile yükümlüdürler.

Türkiye’ye kısa süreli iş seyahati, tatil için gelen yabancı kişiler için yabancı sağlık sigortası zorunlu mudur?

Türkiye’de yerleşik düzene geçilmeyecek ise, yabancı sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kısa süreli Türkiye ziyaretleri için ise seyahat sağlık sigortası yaptırmakta fayda vardır.

Yabancı sağlık sigortası kapsamı nedir?

Sigorta geçerli olduğu süre dahilinde sigortalının;

 • Hastalık veya kaza durumlarında özel sağlık kurumu tedavi ve tanı harcamaları
 • Hastanede kalınan süre içinde hastane masrafları
 • Gerekli durumlarda evde bakım masrafları
 • Ayakta tedavi durumlarında doktor, ilaç, tanı amaçlı yapılan testler ve gerekli durumlarda fizik tedavi masrafları
 • Cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafları
 • Doktor muayene ücreti
 • Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme masrafları
 • Laboratuvar masrafları
 • Endoskopi uygulamaları
 • Anjiografiler
 • MR, radyografik çekimleri
 • Diğer tedavi masrafları (alçı, pansuman, serum vb.)

Gibi genel kapsamlar ile özel sağlık sigortalarına ilişkin genelde belirtilen asgari teminatları kapsamaktadır.

Anlaşmalı sağlık kurumlarında tedavi limitleri ne kadardır?

Yabancı sağlık sigortasında bulunan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi masrafları limitsiz iken; anlaşma olmayan kurumlarda yıllık tedavi masrafı üst limiti 20.000 TL ve % 20 katılım payı ile hizmet verilir. Ayakta tedavi limiti ise yıllık 2.000 TL ve % 40 katılım payı ödenerek sağlık hizmeti alınabilir.

Eşi Türk Vatandaşı olan Yabancı kişiler için de Yabancı Sağlık sigortası yaptırması zorunlu mudur?

Hayır. Eşlerden biri Türk vatandaşı ve SGK’ya tabi ise, eşini sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla sigortalı yaptırabilir. Aksi halde ikamet tezkeresi ve oturma izni için yabancı sağlık sigortası yaptırılmadır.

Doğum ve gebelik masrafları yabancı sağlık sigortası ile karşılanabilir mi?

Hayır. Doğum ve gebelik yabancı sağlık sigortası teminatları içinde bulunmaz. Bu tür hastane ve tedavi masrafları için özel sağlık sigortası yaptırılması gerekir.

Yabancı sağlık sigortası diş tedavi masraflarını karşılamakta mıdır?

Hayır. Diş, ağız ve çene ile ilgili her türlü tedavi, tanı, cerrahi müdahale vb. teminat dışıdır. Ancak geçirilen bir trafik kazası sonucu diş, ağız ve çenede meydana gelecek bir yaralanma ve yaralanmanın ilgili raporlarla ispatlanması durumunda, yıllık 1.000 TL’yi geçmemek üzere ve yüzde 20 katılım payı alınarak karşılanabilmektedir.

Genel yatarak ve ayakta tedavi teminatları nelerdir?

Yatarak tedavi teminatları;

 • Cerrahi yatış masrafları
 • Yoğun bakım masrafları
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi giderleri
 • Tek kişilik özel oda ve refakatçi masrafları
 • Doktor muayene ücreti
 • Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme masrafları
 • Laboratuvar masrafları
 • Endoskopi uygulamaları
 • Anjiografiler
 • MR, radyografik çekimleri
 • Diğer tedavi masrafları (alçı, pansuman, serum vb.)

Ayakta tedavi teminatları;

İlgili poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde ödenmektedir.


Bu branşta hizmet veren 197 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?