TARSİM Tarım Sigortaları

Tarsim Tarım Sigortası, ülkemizde tarımcılık faaliyeti gösteren çiftçilerin, yaptıkları tarımsal emekleri güvenceye almak için poliçe bazında teminatlar altında emeklerini koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm TARSİM Tarım Sigortaları tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

TARSİM Tarım Sigortaları Nedir?

Tarsim Tarım Sigortası, ülkemizde tarımcılık faaliyeti gösteren çiftçilerin, yaptıkları tarımsal emekleri güvenceye almak için poliçe bazında teminatlar altında emeklerini koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

Yeni sistemle birlikte, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesi sağlanırken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarının yeknesak hale getirilmesi, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Dolu teminatının yanı sıra, don riski dâhil pek çok risk kapsama alınmıştır.

TARSİM TARIM SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

-Tarım Sigortası hem tarımsal ürün, hem hayvanlar, hem de sera, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapıları kapsar.

-Bu ürün, hayvan, bina, alet ve makinelerin kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar sigorta teminatı kapsamında yer alır.

-Bu zararlara maruz kalan üretici, bağlı bulunduğu meslek odasına, TARSİM'e, Tarım Müdürlüğü'ne başvurarak zararın karşılanmasını talep eder.

Hasar ihbarları yine elektronik ortamda acente tarafından TARSİM'e bildirilmekte hasar tespitlerini bakanlık ve TARSİM ortak programlan ile yürütülen eğitimden geçmiş ve daha sonra bakanlık ve hazine tarafından belgelendirilmiş ziraat mühendislerinden oluşan havuz eksperleri tarafından yürütülmektedir.

Bu branşta hizmet veren 98 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?