İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası ; türkiye'de bulunan tüm inşaat projelerinde, inşaat işlemlerinin başlandığı ilk aşamadan itibaren inşaat projesinin bitimine kadar ki sürede oluşabilecek tüm riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm İnşaat All Risk Sigortası tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

İnşaat All Risk Sigortası ; türkiye'de bulunan tüm inşaat projelerinde, inşaat işlemlerinin başlandığı ilk aşamadan itibaren inşaat projesinin bitimine kadar ki sürede oluşabilecek tüm riskleri teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

İnşaat All Risk Sigortası Teminatları Nelerdir ?

1-)Toprak çökmesi , toprak kayması ve deprem
2-)Fırtına , çığ, kasırga ve kar ağırlı
3-)Yangın ve yıldırım
4-) Sel , Seylak
5-) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu doğacak zararlar
6-) Araç çarpmaları
7-) Uçak düşmesi ve uçaktan herhangi bir parça düşmesi

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca güvence kapsamındadır.

Montaj tüm riskler sigortasının sunduğu güvencelerden bazıları;

Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hava taşıtlarının çarpması

Yangın, yıldırım, infilak, yangınla mücadelenin sebep olduğu hasarlar

Hırsızlık ve sabotaj

Çalışanlardan kaynaklanan hatalar ve yetersizlikler

Düşme, kırılma, çarpma, yuvarlanma

Dört haftalık tecrübe devresi

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için, güvenceler de gerekir.

Makinelerin, tesislerin deneme devresinden sonra çalışır halde iken veya işletmeye alındığında, ani ve beklenmedik sebeplerden dolayı oluşan kayıp ve zararların yol açtığı onarım ve yenilenme masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır.

Makine kırılma sigortasının sunduğu güvencelerden bazıları;

Personel, çalışan veya 3. şahıslardan kaynaklanan hatalar, yetersizlikler ve sabotaj

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması

Kısa devre, voltaj yükselmesi

Tıkanma, yabancı madde girmesi

Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı

Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar

Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi

ELEKTRİK CİHAZ SİGORTASI

Elektronik Cihaz Sigortası, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.

Elektrik cihaz sigortalarının sunduğu güvencelerden bazıları;

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, dikkatsizliği ve sabotajı

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

Fırtına, sel/seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

Su-rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları

Hatalı dizayn ve malzeme

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri

Bu branşta hizmet veren 180 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?