Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının kaza sonucu vefat etmesi ya da bir kazadan dolayı malul kalması halinde ailesini ve kendisini güvence altına alan sigorta ürünüdür. Şirketlere, yaşa, cinsiyete ve teminatlara göre farklılık göstermektedir.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm Ferdi Kaza Sigortası tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının kaza sonucu vefat etmesi ya da bir kazadan dolayı malul kalması halinde ailesini ve kendisini güvence altına alan sigorta ürünüdür. Şirketlere, yaşa, cinsiyete ve teminatlara göre farklılık göstermektedir.

Sigortalıyı sigorta süresi içinde teminat altında olan rizikoların ortaya çıkması sonucunda oluşabilecek kazalara karşı ferdi kaza sigortası teminat altına alır.

Hangi Haller de Kaza Sayılır:

-Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,

-Yılan veya haşerat sokması sonucunda husule gelen zehirlenmeler,

-Isırılma sonucunda meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar,

-Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,

Kaynaklanan olaylar kaza olarak sayılır.

Hangi Haller Kaza Sayılmaz:

-Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,

-Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,

-Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,

-Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,

-Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Şirketlere ve poliçelere göre değişiklik göstermek ile beraber aşağıdaki bulunan teminatları içerebilir;
1-Vefat teminatı
2-Kaza sonucu vefat teminatı
3-Kaza sonucu maluliyet teminatı
4-Kaza sonucu hastane masrafları teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Yaş Aralığında Alınabilir?

Şirketlere göre farklılık gösterebilir 18 ile 65 yaş arasında bulunan kişiler ferdi kaza sigortasını alabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Kaç Yıllık ?

Ferdi kaza sigortaları 1 yıllık olarak yapılıyor.

Bu branşta hizmet veren 321 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?