Zorunlu Deprem Sigortası Dask

Zorunlu Deprem Sigortası Dask ile doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Poliçenizde belirtilmiş limitler ve teminatlar dahilinde , zararlar nakit olarak karşılar.
Zaman kaybetmeyin, sigorta acentelerinden tüm Zorunlu Deprem Sigortası Dask tekliflerini karşılaştırın.
 • 1
 • Kişisel
  Bilgiler
 • 2
 • Telefon
  Doğrulama
 • 3
 • Teklif
  Hazırlama

Zorunlu Deprem Sigortası Dask Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası Dask ile doğal afet olan depremin yaratacağı maddi zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Poliçenizde belirtilmiş limitler ve teminatlar dahilinde , zararlar nakit olarak karşılar.

DASK Tarafından Yapılan Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Giren Bina Türleri

En kapsamlı ve tek cümlelik bir tanımla başlamak gerekirse; Zorunlu Deprem Sigortası yerel yönetimler kanunu çerçevesinde, „belediye” faaliyet sınırları içinde kalan bölgelerdeki binaları kapsıyor.

Binaların nitelikleri hakkında detaylı tanımlamalar ise ilgili yasa maddelerinde şu şekilde yer alıyor;

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca,

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi gayrimenkuller üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız kısımlar,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, ofis, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız kısımlar,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan binalar veya verilen kredi ile yapılan binalar & meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki şartları sağlamak kaydıyla, aşağıda tanımlanan yapılar için de geçerlidir;

Kat irtifakı sağlanmış binalar,

Tapuda henüz cins belirlemesi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

Tapu belirlemesi henüz yapılmamış kooperatif evleri.

Zorunlu Deprem Sigortası , 190 Bin TL’ye Kadar Bütün Hasarınızı Karşılıyor!

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında depremin tetiklediği diğer doğal afetlerden dolayı ortaya çıkan maddi hasarlar da telafi edilmektedir. Deprem nedeniyle meydana gelen tsunami, yer kayması ve yangın gibi felaketler nedeniyle binalarda meydana gelen hasar, Zorunlu Deprem Sigortası tarafından karşılanır. DASK tarafından düzenlenen poliçelerin, azami teminat miktarları 190 Bin TL ile sınırlıdır. 190 bin TL üzeri zararların temini için özel konut sigortaları devreye girmektedir.

Karşıladığı zarar tutarının yanında, sigorta yaptırırken harcadığınız para oldukça önemsiz bir miktar olarak algılanmalıdır.

Karşılanan hasar miktarının yanında, Zorunlu Deprem Sigortası için yapacağınız yatırımın, ruh sağlınız açısından da katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira deprem sonrası yaşanacak olası travmaların arasında binlerce liralık masrafların getirdiği psikolojiyle uğraşmak zorunda kalmadığınızı da bilerek hareket edebilirsiniz.

Bununla birlikte, sevdiklerinizin de -amiyane tabirle- „aç – açıkta” kalmayacağını, büyük ölçüde garantilemiş olursunuz. Bu da yine deprem sonrası girilecek bunalımların önüne geçilmesi veya hafif atlatılması adına oldukça önemli.

Bu branşta hizmet veren 537 sigortacıdan online teklif alın! Size en yakın sigortacıları doğru listeyebilmemiz için konum izninizi vermelisiniz.
Konum izinleri hakkında daha fazla bilgi alın.
Şimdi Teklif Alın

Bi'Sigortacı Kullanıcı Görüşleri

Uzman sigorta danışmanlarından aldıkları hizmet sonrası kullanıcılar ne dedi?
Sigortacı mısınız?