Tekafül Sigortacılık

Tekafül Sigorta Nedir ?

Temmuz 26, 2018 3 min read

Tekafül Sigorta Nedir ?

Okuma Süresi: 3 Dakika

TEKAFÜL SİGORTA NEDİR ? (Faizsiz Sigorta Şirketi)

Tekafül sigortacılığın mantığı çok eskiye dayanır. 1979 da ilk tekafül şirketleri kurulmuştur. İslami bankacılık, islami ekonomi, islami borsa, islami sigorta oluşmuştur. Ve üzerinde zamanla bir çok değişiklikler yapılarak şuan devam etmektedir.

Tekafül ”dayanışma” anlamına gelir. Türkçe anlamı olarak ise bir arada hareket etmek olarak yorumlanır.

Sigortacılık terminolojisinde tekafül ise ”İslami Sigorta” olarak tanımlanmaktadır.

Sigortalanmaya ihtiyaç duyulan kişilerin yardımlaşma ve işbirliği temelinde bir araya gelerek birbirlerini sigorta etmesi şeklinde ortaya çıkan sigorta türüdür.

  • Kâr amacı gütmeyen sigortalıların bir araya geldiği kooperatif sigortacılığı.
  • Sigorta şirketinin biriktirdiği fonların faiz dışı yatırım araçlarında değerlendirilmesi.
  • Hasar ve sorumlulukların katılımcıların paylarına göre bölündüğü bir toplumsal sigorta havuzu modeli.
tekaful-sigorta
tekaful-sigorta

FAİZSİZ SİGORTACILIK ( Katılım Sigortası )

Tekâfül sigorta sistemi olarak da bilinen bu sigortacılık türü muasır İslam bilginlerince, yardımlaşma veya karşılıklı sigorta şeklinde ifade edilmektedir.

Tekafül sigorta karşılıklı dayanışmaya dayanır. Kişiler burada birbirlerine destek olurlar.

Yardımlaşma sigortası; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden birinin maruz kalacağı felaketin hasarını tazmin etmek üzere yaptıkları bir yardımlaşmadır.

Tekâfül Sigorta Sisteminin temel ilkeleri şu şekildedir:

•Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,

• Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faiz dışı piyasa enstrümanları ile değerlendirilmesi,

•Sigorta teminatı verilen konularda gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen vb. iktisadi kıymetler için seçici davranma.

Böylece tüm dünya üzerine yayılmış ve çok uluslu hale gelmiş bir güvence sistematiği oluşturulmuştur.

Klasik Sigortacılığın karşılıklı tazmin esasına dayanan tekniği üç ana ihtiyacı gerekli kılmakta ve sistemin sağlıklı çalışması bunlara dayanmaktadır;

1. Sigortalıların karşılıklı olarak yardımlaşması,

2. Kaza ve tehlikelerin birbirleri ile yer değiştirebilmeleri,

3. Sonuçların ve tüm verilerin çok ciddi bir biçimde takip edilerek yönlendirici istatistiklerin tutulması.

Bu esaslar üzerine çalışan sigorta şirketleri ise iki ana grupta toplanırlar;

I. Karşılıklılık (mütekabiliyet) esasına dayanan sigorta şirketleri (mütüel şirketler, kooperatif şirketler)

II. Belirlenmiş bir prim karşılığı sigorta faaliyeti gösteren sigorta şirketleri.

Peki Tekafül Sigorta İle Geleneksel Sigortanın Farkı Nedir?

-Tekafül sigortada kişiler karşılıklı dayanışma içerisindedirler. Klasik sigortada ise kar amacı bulunmaktadır. Ticarete dayanır. Fakat tekafül sigortada da kar edilmeyecek diye bir şey yoktur. Ama asli hedef karşılıklı dayanışmadır.

-Tekafül sigortada her hangi faizli işlem bulunmamaktadır. Geleneksel sigortada bildiğimiz üzere bu konu da bir denetleme yoktur. Şirket hangi alanı karlı bulursa orada işlemini gerçekleştirir.

-Tekafül sistemde sermayedarların yatırdığı sermaye ile o sigorta fonu birbirinden ayrıştırılmıştır. Sigorta fonunda paraların tamamı sigortalıya aittir, sermayedarların ise kendilerine. Geleneksel sigorta da poliçe sahipleri tarafından ödenen primler şirkete gelir kabul edilmektedir ve hissedarlara ödenmektedir.

-Tekafül şirketleri mevcut şirketlerin yanı sıra fıkıh anlamda da bir denetime de dahildir. Klasik sigorta sadece mevcut yasalara göredir.

-Katılımcıların bir açığı olması durumunda tekafül fonunu yöneten vekil, şirket katılımcıya faizsiz fon verir. Diyelim ki hasarlar fazla oldu, fazla hasar ödemesi yapıldı ve fon yetersiz kaldı burada devreye sermayedarlar girer ve destekte bulunurlar. Fon güçlendiği zaman herhangi bir ekleme, fazlalık olmadan sermayedarlar geri alırlar.

-Katılımcıların ve hissedarların birikimleri islamiyete uygun kullanılır. Diğer sigorta şirketlerinde islamiyete uygun olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tekafül Sistemdeki Ürünlerin Farkı Nedir?

Aynı kanuni hükümlere tabidir, geleneksel sigorta şirketlerin ve tekafül şirketlerin ülkemizde düzenlediği poliçelerin kapsam bakımından bir farkı yoktur.

Bu Yazıyı Puanlar Mısınız ?
Bu Yazının Ortalama Puanı
[Total: 3 Average: 4]

bisigortaci.com Blog Editörü
One Comment
  1. Ahmet C

    Tekafül sigorta ile ilgili caiz fetvası var mıdır ? Yada diğer sigorta ürünlerinden ayrıştığını nasıl anlayacağız. Türkiye'de tekafül sigorta hizmeti veren sigorta şirketleri hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir